Административни карти

ГИС-София Ви предлага богато разнообразие от административни карти за територията на София и Столична община.

Административните карти варират в мащаб от 1:3 000 до 1:60 000, като в зависимост от Вашите конкретни цели и нужди, сами избирате най-подходящия обхват и мащаб.

Картите са с актулно съдържание за: улична мрежа, жп линии, адресна номерация, номера на блокове, жилищни, обществени и промишлени зони, паркове и градини, наименования на квартали и жилищни комплекси, граници и имена на райони, хидрография - реки, езера, язовири с техните наименования, гори и др.

Повече информация за наличните административни карти и техните цени може да откриете тук.

Административна карта на София
М 1:10 000, М 1:12 000

Стенна карта на София, ламинирана, с дървени лайсни. Картата съдържа информация за:

 • обществени сгради и жилищни блокове
 • имена на улици и булеварди
 • адресна номерация
 • наименования на квартали и жилищни комплекси
 • граници и имена на райони

Размер: 1,80 х 1,80 м

Административна карта на София
М 1:20 000

Стенна карта на София, ламинирана, с дървени лайсни. Картата съдържа информация за обществени сгради, жилищни блокове, имена на улици и булеварди, граници и имена на райони.

Размер: 0,91 х 1,00 м

Административна карта на Столична община
М 1:30 000, 1:60 000

Стенна карта на Столична община ламинирана, с дървени лайсни. Картата съдържа информация за:

 • граници и имена на административни райони
 • наименования на квартали и жилищни комплекси
 • местоположение на кметства, районна, общинска и областна администрация
 • наименования на булеварди и главни улици
 • надписи на всички населени места според брой жители
 • наименование на паркове и градини

Административна карта на район

Картата се предлага за всеки един от 24-те района на Столична община, като съдържа информация за:

 • номера на кадастрални листове
 • сгради по функционално предназначение
 • граници и номера на квартали по регулация
 • имена на улици, булеварди и площади
 • адресна номерация
 • наименование на жилищни квартали и комплекси

Сподели