Електронно заявяване на услуги

Електронно заявяване на услуги

Удостоверение за адрес, Удостоверение за идентичност между стар и нов адрес на недвижим имот, Предоставяне на цифрови данни в dwg формат по предоставен обхват, Правни консултации и др.

ГИС-София Ви предлага затворен цикъл услуги

ГИС-София Ви предлага затворен цикъл услуги

Геодезически измервания, изработване на проекти, предоставяне на данни, издаване на скици, правни консултации

Картография, Фотограметрия,  Photomod

Картография, Фотограметрия, Photomod

При нас ще откриете

висококачествени картографски и фотограметрични продукти,

професионален фотограметричен софтуер PHOTOMOD

„Географска информационна система – София” ЕООД

Вече 20 години изграждаме, поддържаме и управляваме информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове за територията на Столична община, наречена СОФКАР.

На своите клиенти предлагаме богато портфолио и затворен цикъл от продукти и услуги в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, картографията и фотограметрията.

Виж повече