Обучение

През 2010 г. ГИС-София създава собствен Центърът за професионално обучение, за професионална подготовка по професия „Геодезист”, специалност „Геодезия”. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовaние и обучение.

Курсовете и семинарите, които организираме са насочени към повишаване на квалификацията в следните професионални области:

  • Кадастър
  • Регулация
  • Дигитална фотограметрия
  • Дистанционни изследвания
  • Картография
  • Нормативна уредба свързана с геодезията

Тематично подготвените професионални обучения и прилежащите им модули са подходящи за: инженери, проектанти, съдии, адвокати, вещи лица, хора занимаващи се с недвижими имоти  и др. Преподавателите са водещи специалисти от производствени дружества, фирми, професионални училища и университети.

В зависимост от Вашите потребности може да избирате между готови програми за обучение и специализирани курсове с учебна програма, разработена след анализ на Вашите конкретни нужди.

Лиценз

Приложение към лиценз


Контакти:
София 1000, ул. Сердика 5
тел.: 02 923 82 71, 02 930 79 50 /411/
e-mail: cpo@gis-sofia.bg