Екип

"ГИС - София" ЕООД стартира своята дейност през 1999 г. с 25 служители.

През следващите две десетилетия непрекъснатият ни стремеж да се развиваме и да бъдем все по-добри, в това което правим, води до обогатяване на портфолиото от продукти и услуги, а компанията ни се превръща в една от най-големите геодезически фирми в България. Неизменна част от този процес на развитие е и увеличаването на един от най-ценните ни ресурси - хората, които стоят зад всички успешно реализирани проекти.

Днес екипът ни наброява повече от 110 висококвалифицирани и доказани специалисти в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, фотограметрията, картографията и компютърните системи. Над 60% от тях са инженери, с правоспособност по ЗКИР и членове на КИПП, с пълна проектантска правоспособност. Разполагаме и със собствен екип от юристи, тясно специализирани в областта на вещното право, в частност кадастър и устройствено планиране.

Дружеството разполага с осем отдела, част от които е и направление „Приемна“, чрез което клиентите заявяват исканията си за нашите услуги.

Сподели