Ползватели

Информационната система СОФКАР е създадена, за да подпомага работата на Столична община (СО) с геопространствени данни при взимане на управленски решения във връзка с планиране и устройство на териториите и при управление на общинската собственост.

СОФКАР е инсталирана и подпомага дейността на:

-   Всички дирекции на СО, включително и Направление „Архитектура и градоустройство”

-   Районнитe администрации към СО

-   Администрацията на Столичен общински съвет

-   Правоспособни лица

Сподели