Проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

За териториите с влязла в сила кадастрална карта "ГИС-София" ЕООД изработва проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Сподели