Карта на центровете на Дирекция "Социални дейности" на СО

За нуждите на Дирекция "Социални дейности" при Столична община "ГИС - София" ЕООД изработи интерактивна WEB карта. На картата са показани всички центрове и обекти на дирекцията, както и адреси и телефони за контакт. Информацията е разделена по административни райони с цел улесняване на търсенето. Обектите са нанесени върху карта създадена специално за проекта - http://social.gis-sofia.bg.

Сподели