Напречни профили на реки

Във връзка с изграждане на информационна система за ранно предупреждаване и прогнозиране при наводнения за Столична община и по възлагане на фирма WALD+CORBE Infrastrukturplanung GmbH Германия, "ГИС - София" ЕООД извърши геодезическо заснемане, изработване на напречни профили и регистър на заснетите подробни точки на около 30 речни участъка на територията на гр. София.

Сподели