Важно съобщение за лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър

19.05.2022

Правоспособните по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) лица трябва да поддържат и повишават професионалната си квалификация като опресняват знанията си, на всеки две години, в обучителни курсове, съгласно българското законодателство.

В тази връзка „ГИС-София“ ЕООД информира своите клиенти и партньори, че в качеството си на правоспособно лице по кадастър, продължава да приема и обработва заявления за извършване на административни услуги за издаване на официални документи по ЗКИР.

Заповядайте!