ВАЖНО! От 18.03.2019 г. офисът на "ГИС-София" ЕООД в район "Люлин" няма да обслужва граждани

18.03.2020

Уважаеми клиенти,

от 18.03.2019 г. офисът на "ГИС-София" ЕООД в район "Люлин" няма да обслужва граждани. Временното преустановяване на работата на офиса е във връзка с предприетите от дружеството ограничителни мерки, поради настъпилата извънредна обстановка в страната и с оглед недопускане и ограничаване на разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019).

Централният офис на "ГИС-София" ЕООД на адрес ул. "Сердика" No 5 остава отворен, при спазване на ограничения режим на достъп до сградата.

За някои от предлаганите от дружеството услуги, може да използвате обявените алтернативни начини за електронно заявяване.