Служители на „ГИС-София“ ЕООД получиха сертификати за преминато обучение съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР

21.12.2023

Правоспособните по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) лица трябва да поддържат и повишават професионалната си квалификация като опресняват знанията си, на всеки две години, в обучителни курсове, съгласно българското законодателство.

В тази връзка „ГИС-София“ ЕООД информира своите клиенти и партньори, че в периода 12-14 декември 2023 г.,  проведе обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на своите служители - правоспособни лица по кадастъра, съгласно чл. 20, ал. 4 и 5 от ЗКИР.

„ГИС-София“ ЕООД, в качеството си на правоспособно лице по кадастър, ще продължава да приема и обработва заявления за извършване на административни услуги за издаване на официални документи по ЗКИР, качествено и в срок.

Заповядайте!