Система за регулационно-нивелачни планове (РНП) в среда на СОФКАР

03.06.2010

ГИС - София вече разполага с регулационно-нивелачните планове (РНП) в среда на СОФКАР.

Въведени са наличните регулачно-нивелачни планове за територията на Столична община. Чрез така създадената система всеки потребител може да извлече основна информация от регулачно-нивелачните планове, през интернет приложението iSofMap.

 

Сподели