Разработка и внедряване на система за достъп до данните за устройствените планове в среда на СОФКАР и представянето им в интернет

12.09.2010

Успешно приключи проектът: „Разработка и внедряване на Информационна система за достъп до данните за устройствените планове в среда на СОФКАР и представянето им в интернет“.

Достъпът до данните се извършва чрез изграждане на телекомуникационна или интернет свързаност между „ГИС - София ЕООД” и конкретният потребител.

Модулът е инсталиран в район Триадица на СО като тестов потребител.

 

Сподели