Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености

17.04.2024

Поредното вътрешно фирмено обучение в „ГИС-София“ ЕООД се проведе на актуална тема – „Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Осъществяване на процедурата, изисквания  и особености“. Лектор на обучението бе инж. Веселка Дишева – управител на дружеството, експерт в областта и с дългогодишен опит в материята.

Служителите подробно се запознаха с процедурата по промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и по-специално с нормативната уредба, която урежда процеса, както и всички допълнителни действия, касаещи промяната.

Подробно се наблегна на пакета документи, необходими за придвижване на процедурата. Проследи се общото и различното в случаите, когато се касае за земеделски земи от държавния и/или общинския поземлен фонд, когато земеделските земи попадат в урбанизирани територии, или пък когато върху земеделската земя вече е извършено строителство.

По време на обучението бяха споделени някои от срещаните пропуски в хода на процедурата и как могат да се избегнат, за какво да се следи и как да се избегнат евентуалните препятствия.

„ГИС-София“ ЕООД не извършва услугата по промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, но като търсено и надеждно правоспособно лице служителите на дружеството отговарят на множество запитвания от различни клиентите и съответно трябва да са запознати с процедурата, за да могат да ги насочат за последващи действия.

Обученията, за разширяване на теоретичните познания и подобряване на практическите умения в сферата на геодезията и свързаните с нея области, продължават със засилен интерес, с интересни и практични теми и въпроси.