Обучение на Агенция по геодезия, картография и кадастър

20.06.2014

Центърът за професионално обучениe към "ГИС - София" ЕООД спечели обществена поръчка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Проектът е на тема: "Подобряване на знанията и усъвършенстване на уменията на служителите на АГКК в областта на картографията, дистанционните методи и ГИС".

Целта на обучението е повишаване на административните умения на служителите на АГКК и по-ефективното обслужване на гражданите и бизнеса. Изпълнението на поръчката включва специализирано обучение по съвременните цифрови картографски технологии, дистанционни методи и ГИС чрез работа със специализирани софтуери за обработка на данни. Обучението е разделено в три модула, като лектори ще бъдат водещи специалисти в областта, част от които, служители на ГИС София в отделите картография и фотограметрия.

Това не е първият съвместен проект на Центъра за обучение към „ГИС - София” ЕООД и АГКК. Миналата година се проведе обучение по Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) и технологиите, свързани с тях.

В понеделник, 23.06.2014 година, стартира първото от предвидените обучения на АГКК - модул Дистанционни методи.

Пожелаваме успех на колегите!

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сподели