Международна конференция по картография и ГИС 2012 г.

05.07.2012

Между 18 и 22 юни 2012 година в курортен комплекс Албена се проведе IV-та Международна конференция по Картография и ГИС.

Събитието бе организирано от Българската картографска асоциация с подкрепата на Международната картографска асоциация и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Тази година конференцията мина под патронажа на еврокомисаря по международното сътрудничество, хуманитарната помощ, реакция при кризи Кристалина Георгиева.

За четвърти пореден път, конференцията провеждана в България, събира на едно място професионалисти от целия свят. Освен че среща представители на академичната общност с бизнеса и компаниите, работещи в тази сфера, основна цел на конференцията е обмяната на опит, знание и информация в последните постижения на картографията в съчетание с ГИС технологиите.

Водещи теми на форума тази година бяха:

  • ГИС Технологии и свързани дисциплини
  • Картографията и ГИС в образованието
  • Интернет картография и дигитални атласи
  • Проектиране и производство на картни продукти
  • Картографска визуализация, Виртуална картографска среда
  • GPS технологии, Дистанционни методи

По време на конференцията се състоя двудневен семинар посветен на ранното предупреждение за бедствия и аварии и управление по време на кризисни ситуации.

ГИС София взе участие в конференцията представяйки два доклада за реализирани проекти. Единият бе свързан със създаването на цифрова едромащабна топографска карта в мащаб 1:5 000, пилотен проект реализиран през 2011 година. Другият проект, с който компанията ни се представи бе Проект за реализиране на система за превенция и ранно оповестяване на пожари извън населените територии.

Сподели