Проблеми при зареждане на iSofMap.bg

Във връзка със скорошната промяна в дизайна на интернет приложението iSofMap, някои потребители може да се сблъскат със странно поведение.

В повечето случаи проблемът се дължи на остатъчни елементи от стария дизайн на страницата. За да се зареди правилно новата версия е необходимо да бъде изтрит кешът на браузъра.

Иструкции за изтриване на кеша:

I. Mozilla Firefox:

   1. Отворете менюто на браузъра и изберете "Настройки" ("Options").

   2. От списъка вляво изберете "Поверителност и защита" ("Privacy & Secutity").

   3. На страницата вдясно натиснете бутона "Изчистване на данни..." ("Clear Data...") от секция "Бисквитки и данни на страници" ("Cookies and Site Data").

   4. В новоотворилия се прозорец изберете САМО опцията "Буферирано съдържание от мрежата" ("Cached Web Content") и натиснете бутона "Изчистване" ("Clear").

   5. Презаредете страницата iSofMap.bg.

   Алтернативен метод:

   1. Натиснете едновременно клавишите Ctrl+Shift+Del(ete).

   2. В новоотворилия се прозорец изберете САМО опцията "Буфер" ("Cache").

   3. Уверете се, че в падащото меню "Времеви обхват за изчистване" ("Time range to clear") е избрано "Всичко" ("Everything") и натиснете бутона "Изчистване" ("Clear").

   4. Презаредете страницата iSofMap.bg.

II. Google Chrome:

   1.  Отворете менюто на браузъра и изберете "Настройки" ("Settings").

   2. От списъка вляво изберете "Поверителност и сигурност" ("Privacy and Secutity"). 
  !!! N.B. В някои версии на браузъра разделът се намира в подменю "Разширени" ("Advanced") !!!

   3. Натиснете "Изчистване на данните за сърфирането" ("Clear browsing data").

   4. В новоотворилия се прозорец изберете "Разширени" ("Advanced").

   5. От списъка с опции изберете САМО "Кеширани изображения и файлове" ("Cached images and files").

   6. Уверете се, че в падащото меню "Времеви интервал" ("Time range") е избрано "За цялото време" ("All time") и натиснете "Изчистване на данните" ("Clear data").

   7. Презаредете страницата iSofMap.bg.

   Алтернативен метод: стъпки 1-3 могат да бъдат прескочени чрез натискане едновременно на клавишите Ctrl+Shift+Del(ete).

III. Други браузъри: Консултирайте се с ръководството на съответния браузър.