Справка деловодство

Ако сте завели документ в деловодството на ГИС-София може да направите справка за неговото състояние:

  1. В предоставената форма въведете данните, получени от деловодителя при завеждане на документа:
    • номер на документа (има значение дали въвеждате малки или главни букви, Кирилица или Латиница);
    • код за достъп “ПКД”.
  2. Натиснете бутона Търси.
  3. Като резултат ще получите информация за състоянието на Вашата преписка.

Направете справка

Ако сте завели документ в деловодството на ГИС София Вие фигурирате в системата с данни по Булстат или лична карта, адрес, телефон, e-mail. Поддържането на тази информация актуална би улеснила деловодителя при осъществяване на връзка с Вас. Промяната в някои от тези данни бихте могли да извършите сами. В предоставената форма въведете Вашето име и персонален код за достъп, след което въведете новите данни.