Фотограметрия

ГИС-София развива специализирана дейност в областта на дигиталната фотограметрия - най-бързия и съвременен начин за придобиване на актуална информация за земната повърхност.

Предлаганите от нас фотограметрични продукти и услуги ще са Ви от помощ при осъществяване на геопространствени анализи на територията, в устройственото планиране и проектиране, при създаване и обновяване на планове и карти, за триизмерно визуализиране и реклама.

Това, което ни прави доказан лидер в областта на фотограметрията в България е:

  • Работим с модерен софтуер и прилагаме утвърдени цифрови фотограметрични технологии.
  • Нашият екип се състои от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит, придобит в процеса на работата по национални и международни проекти.
  • Непрекъснато следим световните тенденции в областта на дистанционните методи и обменяме опит, чрез ежегодно участие в международни семинари и конференции.
  • Изпълняваме всички дейности, свързани с прилагането на съвременните дигитални фотограметрични технологии.

На своите клиенти предлагаме висококачествени фотограметрични продукти и професионален фотограметричен софтуер PHOTOMOD.

Описание на фотограметричните услуги и техните цени може да откриете тук.