КОИ СМЕ НИЕ?

ГИС-София е една от най-големите геодезически фирми в България.

Вече 20 години изграждаме, поддържаме и управляваме информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове за територията на Столична община, наречена СОФКАР.

На своите клиенти предлагаме професионални услуги в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, картографията, фотограметрията, географските информационни технологии и системи.

Прочетете повече

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Центърът за професионално обучение към ГИС София е създаден през 2010 г.

Центърът организира стандартни и персонализирани курсове и семинари за повишаване на квалификацията в професионални области като Кадастър, Регулация, Дигитална фотограметрия, Дистанционни изследвания, Картография, Нормативна уредба, свързана с геодезията.

Обученията и модулите към тях са подходящи за инженери, проектанти и ръководещия ги мениджърски състав.                      

Прочетете повече