Вижте картата

Обратна връзка

С отправяне на настоящото запитване, потвърждавам съгласието си, посочените по-долу лични данни да бъдат използвани с цел получаване на отговор, както и че съм запознат с Онлайн декларацията за поверителност.

Контакти

Централен офис
София 1000, ул. "Сердика" 5
Тел: + 359 2 923 82 80

Работно време:
Понеделник – Петък
09:00 – 17:30 ч.

Офис Люлин
София 1336, бул. "Захари Стоянов" 15
Моб: + 359 884 90 44 69

Работно време:
Понеделник – Петък
08:30– 17:00 ч.

Връзки с клиенти
Десислава Блажева
Тел.: + 359 2 930 79 21
е-mail: dblajeva@gis-sofia.bg