2019

НОВО в iSofMap - добавен информационен слой в тематична карта  „Общ устройствен план“ 07.03.2019

НОВО в iSofMap - добавен информационен слой в тематична карта „Общ устройствен план“

От началото на месец Март 2019 г. тематичната карта на „ОУП“ е допълнена с нов информационен слой „Пределно допустими стойности на устройствените показатели за зони Жм1, Жм2, Жм3 и Жв“