Програми за обучение

Центърът за обучение към "ГИС - София" ЕООД Ви предлага курсове с предварително изготвена програма и лектори - водещи специалисти в съответната област. Курсовете са разделени в модули с различна продължителност по дни и часове, във връзка с изучаваната материя. Центърът предлага различни форми на обучение съобразени със специфичните изискванията на кандидатите. Формите на обучение, учебното време и броят на участниците могат да се съгласуват със заявителя на обучението.

 

Персонализирани обучения

На своите клиенти предлагаме и специализирани курсове, предназначени да постигнат зададени резултати, фокусирани върху конкретни Ваши изисквания. Програмите са по-гъвкави, като основната им цел е оптимизиране на времето и средствата за обучение.

Обученията застъпват теми в областите: Кадастър, Регулация, Дигитална фотограметрия, Дистанционни изследвания, Картография, Нормативна уредба свързана с геодезията.

Услуги от същата категория