Изпити

Изпит за придобиване на на професионална квалификация по част от професията "Геодезист", специалност "Геодезия" в квалификационен курс "Дигитална фотограметрия /Работа със софтуер за дигитална фотограметрия - PHOTOMOD/. Географски информационни системи (ГИС)"

Дата: 03. декември 2020 г.
Начален час: 11:00 ч. - част по теория

Дата: 04. декември 2020 г.
Начален час: 07:30 ч. - част по практика

Място: София 1000, ул. "Сердика" 5, ет 5, стая 504

Резултатите от изпита ще бъдат обявени на 08 декември 2020 г.