Eлектронен регистър на домашни и безстопанствени кучета

По възлагане от Столична община (СО), за нуждите на районните администрации, "ГИС - София" ЕООД разработи Електронен регистър на домашни и безстопанствени кучета.

Фирмата е изпълнител по проекта на всеки етап от неговото реализиране – изработване на структурата на базата данни, създаване на софтуер за въвеждане, редакция на данните и административни справки, инсталиране, обучение, техническа поддръжка и отстраняване на възникнали несъответствия и грешки, за определения договорен период от време.

Разработеният електронен регистър представлява система от база данни, в която се поддържа информация за намиращите се на територията на СО домашни любимци – кучета и техните собственици.

В регистъра се поддържа информация за домашните любимци относно страна на произход на кучето, име, цвят, пол, кастриране, година на раждане, сканирани документи за извършени ветеринаромедицински манипулации и други. Идентификацията на всяко животно става посредством микрочип с уникален номер.

За собствениците се поддържа информация вид на лицето, адрес, ЕГН или БУЛСТАТ, представляващо лице и други зададени данни.

Данните в регистъра се въвеждат единствено от районните администрации и упълномощени от СО лица, като не е позволен достъп за външни потребители. Регистърът осигурява въвеждане, организиране и систематизиране на данните.

За нуждите на администрацията системата позволява справки и търсене по всички зададени критерии.

Към регистъра са публикувани Карти на местата определени за разходка на кучета по райони, със свободен достъп за разглеждане от всеки, който се интересува.

Към всички водещи проекти