Отдалечен достъп до СОФКАР

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 17.04.2018 г./

Наименование на услугата Цена
Код на услугата
Извадка от цифров кадастрален план с координати за един поземлен имот или сграда с възможност за избор на точки и възможност за трансформиране на координати
10.00 лв на имот/сграда + 0.12 лв. за всяка точка от границата
104
Справка за УПИ по регулация и зони по ЗУЗСО
3.00 лв на УПИ
106
Справка за паметник на културата
Предоставя се безплатно
107
Извадка от цифров модел във формат pdf размер А4
Предоставя се безплатно 108
Извадка от цифров модел във формат pdf размер А3 Предоставя се безплатно 109
Координати и репераж на осова точка
1.80 лв на точка
110
Кота и репераж на нивелачен репер
1.80 лв на репер
111
Експорт на цифров модел на кадастрален, регулационен, общ устройствен, стар кадастрален план, кадастрален план на подземните проводи и съоръжения, карта на възстановената собственост, карта на паметниците на културата
6.00 лв за 1 ха за един модел
111а
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне 79

Всички цени са с включено ДДС.