Отдалечен достъп до СОФКАР

Пълна ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.06.2016г./

Наименование на услугата Цена
Код на услугата
Копие от цифровия модел на кадастрален план с координати за един имот  10.00 лв 104
Справка за собственост за един имот от цифровия кадастрален план  3.00 лв 105
Копие от кадастрален план формат А4 24.00 лв 106
Копие от кадастрален план формат А3 36.00 лв 107
Координати и репераж на осова точка 3.60 лв 108
Кота и репераж на нивелачен репер 3.60 лв 109
Експорт на цифров модел на кадастрален план за един хектар 6.00 лв/ха, но не по-малко от 36 лв 110
Експорт на цифров модел на регулацията за един хектар 6.00 лв/ха, но не по-малко от 36 лв 111
Абонамент за отдалечен достъп до информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община /предоставят се услуги за търсене и наблюдение/ 200 лв
112
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне 79

Всички цени са с включено ДДС.