Услуги от КККР

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.01.2020 г./

Наименование на услугата Цена на обикновена услуга Срок обикновена (експресна)
Скица на поземлен имот в урбанизирана територия
20.00 лв. 7 р.д.
/3 р.д./
Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия
5.00 лв. 7 р.д.
/3 р.д./
Скица на сграда
20.00 лв. 7 р.д.
/3 р.д./
Схема на самостоятелен обект
20.00 лв.
7 р.д.
/3 р.д./
Удостоверение за наличие или липса на данни
20.00 лв. 7 р.д.
/3 р.д./

Забележки:

1. Всички цени са с включено ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.