Геодезически услуги

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 17.04.2018 г./

Наименование на услугата Цена
Срок Код на услугата
Трансформиране на координати на точки между Софийска координатна система, координатна система 1970г. и Кадастрална координатна система 2005 г.
Трансформиране на файл

1.20 лв. за 1 точка

12.00 лв. за файл

2 работни дни (р.д.) 39
Трасиране и означаване на граница на поземлен имот (включва стойността на трайните знаци, с които се материализират на място точките от границата на ПИ)

200.00 лв. за имот до 6 гранични точки + 9.00 лв. за всяка допълнителна точка от границата (за имоти над 5 дка и над 6 точки – цена по договаряне)

+ такса за получените изходни данни от АГКК за граници по кадастрална карта
22 (р.д.)
42
Заснемане на граница на поземлен имот или сграда Цена по договаряне, но не по-малко от 150 лв. 22 (р. д.) 43
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне 79

Забележки:

1. Всички цени са с включено ДДС.

2. Услугата се заплаща при подаване на молбата, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване, а именно услугите с код от 42 до 49, при които сумата, която се заплаща при подаване на заявлението е 50 % от стойността на заявените услуги.