Обучения

На клиентите закупили PHOTOMOD предлагаме основни и специализирани курсове за работа със софтуера.

Основният курс включва описание на основните принцпи и етапи на фотограметричната обработка на спътникови и аерофотоснимки. Продължителност –10 дни, 40 учебни часа.

Специализираните курсове, включват стеореокартиране на релеф и ситуация. Те са предназначени за клиенти завършили основния курс за работа с PHOTOMOD, с цел усъвършенстване на практическите умения. Продължителност - 5 дни, 40 учебни часа.