2019

Издаване на скици и схеми на обекти от КККР и промяна на кадастрален регистър 17.12.2019

Издаване на скици и схеми на обекти от КККР и промяна на кадастрален регистър

От 06.01.2020 г. "ГИС-София" ЕООД ще извърша услуги свързани с приемането и обработването на заявления за издаване на официални документи по ЗКИР

20 години ГИС-София 26.11.2019

20 години ГИС-София

„С любов към децата”

20 години ГИС-София 11.11.2019

20 години ГИС-София

С благодарност към нашите клиенти!

Изменение на ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия 20.08.2019

Изменение на ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия

C измeнeниятa и дoпълнeниятa нa Зaĸoнa зa ĸaдacтъpa и имoтния peгиcтъp е oтмeнeн §22, aл. 2 и 3 oт Зaĸлючитeлнитe paзпopeдби нa ЗУТ и e cъздaдeнa нoвa paзпopeдбa - чл. 117a

НОВО в iSofMap - добавен информационен слой в тематична карта  „Общ устройствен план“ 07.03.2019

НОВО в iSofMap - добавен информационен слой в тематична карта „Общ устройствен план“

От началото на месец Март 2019 г. тематичната карта на „ОУП“ е допълнена с нов информационен слой „Пределно допустими стойности на устройствените показатели за зони Жм1, Жм2, Жм3 и Жв“