Ръчни скици и хандриси в iSofMap

Ръчни скици и хандриси в iSofMap 01.03.2018

От 01.03.2018г. системата iSofMap е допълнена с още една тематична карта - Ръчни скици и хандриси, която съдържа два нови информационни слоя.

Слоеве "Ръчни скици" и "Хандриси" се визуализират като полигони и се показват на картата при Мащаб 1:20 000 или по-малък. Те не са включени по подразбиране и ако данните представляват интерес за потребителя, той следва сам да ги избере и включи.

Чрез използване на бутона Информация свободно могат да се видят данни за номер на ръчната скица или хандриса, мащаб, година на заснемане и година на актулизация, местност, квартал и други.

Приложени са също сканирани изображения на самите ръчни скици и хандриси, както и сканирани изображения на схеми на папките, за ръчните скици и на гърба за хандрисите.

Към всички новини