Общ регламент относно защитата на данните

Общ регламент относно защитата на данните 25.05.2018

Уважаеми клиенти!

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) Ви уведомяваме, че "ГИС-София" ЕООД поддържа пълна конфиденциалност на личните данни, които ни предоставяте. Те се използват единствено и само за целите, необходими за изпълнение на поисканата от Вас услуга.

Подробна информация за целите, категорията лични данни и срока, за който ги събираме, правата, които имате и защитата, която Ви гарантираме и осигуряваме като субект на лични данни, може да откриете на нашата интернет страница в отделно обособена секция Лични данни, както и на място в нашите офиси.

Ако имате въпроси във връзка с обработката на Вашите лични данни или желаете да упражните Вашето право на достъп, коригиране и заличаване, молим да се свържете с нас на ihristova@gis-sofia.bg. 

С уважение,
екипът на ГИС-София

Към всички новини