Ново в iSofMap

Ново в iSofMap 28.03.2018

От месец март потребителите на iSofMap могат да открият и разглеждат информация, свързана с имотите на територията на Столична община, от няколко нови информационни слоя и тематични карти. 

Новата тематична карта е Застрояване. Тя също е със свободен достъп, като за момента съдържа два слоя – Обхвати ПУП и Сгради. Слоят Обхвати ПУП става видим при мащаб 1:5000, а този на сградите при мащаб 1:2500. Потребителите трябва да имат впредвид, че информацията за обхватите на застрояване се получава върху линията, а не вътре в самия обхват. Сградите в етап проектна сграда са оцветени в червено. Съществуващите сгради се визуализират с черен контур, а паметниците на културата в зелен. И за трите вида сгради в слоя, се предоставя подробна информация относно местност по регулация, етажност, етажи по план, проектен брой етажи, както и съществуващите такива, вид на сградата, площ по контур в плана и други. Скоро се очаква да бъдaт добавени и още нови слоеве към тази тематична карта.

Другите новости засягат съществуващите карти  Паметници на културата и Схеми ОУП, които са допълнени с нови слоеве.

Картата Паметници на културата е обогатена с нов слой съдържащ информация за Исторически културни ценности на триторията на София.

Тематинатичната карта Схеми ОУП е допълнена със следните слоеве и данни: Строителна граница на гр. София от 18.12.2009 г., Ж.П. мрежа, Линии на метрото, Спирки на метрото и Интегрирани зони за общетсвено обслужване в околоградския район.

Към всички новини