Конференция и пленарна сесия на тема "Данните като основа на цифровото общество", 13-15 март 2018г.

Конференция и пленарна сесия на тема "Данните като основа на цифровото общество", 13-15 март 2018г. 22.03.2018

Във връзка с първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, Агенцията по геодезия, картография и кадастър на България, в периода от 13 до 15 март 2018 г., организира конференция и пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз "Данните като основа на цифровото общество", която се проведе в гр.София, хотел Метрополитън.

Конференцията се фокусира върху пространствените данни и техните основни характеристики - качество и източници, сигурност, свързана с поверителност, цялостност и защита, и интеграция на данни и предоставяне на услуги. Бяха разгледани някои предизвикателства в сферата на геопространствената информация като събирането, съхраняването, обработката и използването на данните от публичните органи за изпълнение на техните функции за задоволяване на обществените нужди или за изпълнение на техните задължения по европейското законодателство.

Приветствие към участниците в конференцията отправиха министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Михаил Киров.

Докладът "ГИС-София  ЕООД - геопространствени данни, интегрирани в географска информационна система СОФКАР и предоставяне на услуги", бе включен в първата сесия от конференцията с тема "Качество на данните". Ваня Петрова и Стефан Георгиев, като част от екипа на дружеството, запознаха аудиторията с дейностите, които се извършват във връзка със събиране, съхраняване, обработка и предоставяне данните на Столична община като основа на цифровото общество в Столицата. Те представиха на присъстващите в залата възможностите на информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове за територията на Столична община - СОФКАР, както и новата версия на интернет приложението iSofMap, за която анонсираха предстоящите електронни услуги. Гостите в залата с интерес се запознаха с някои от по-атрактивните продукти на ГИС-София, които предизвикаха коментари дори и в паузата между докладите, а именно част от изработените в дружество тематични карти, напр. Карта с места за разхождане на домшни любимци и др.

От българска страна участие взеха още Военно-географската служба, Университета по Архитектура, строителство и геодезия, Българската Академия на науките, Държавна агенция "Електронно управление" и др.

Участие в конференцията взеха и държави извън ЕС. Бяха представени доклади от Швейцария, Македокия, Испания, Дания, Полша, Австрия, Швеция, Италия, Холандия.

За няколко дни конференцията бе арена на споделяне на опит, предаване на информация, взаимодействие и възможности за геопространствените данни и услуги на съвременните геоинформационни технологии и информационни системи в областта на кадастъра. Пленарната сесия завърши с въведение в председателството на Австрия - следващ домакин на събитието.

Към всички новини