Стартира информационна кампания на iSofMap в районните администрации на Столицата

Стартира информационна кампания на iSofMap в районните администрации на Столицата 01.11.2017

От началото на месец ноември ГИС – София стартира информационна кампания насочена към гражданите на Столицата за популяризиране на системата за интернет достъп до пространствени данни за Столична община – iSofMap.

iSofMap е продуктът, чрез който ГИС - София осигурява лесен и удобен публичен достъп на граждани, фирми и всички заинтересовани навсякъде и по всяко време до данните, които като общинско дружество съхранява.

Кампанията се осъществява със съдействието на районните администрации. Информационни материали ще бъдат поставени в сградите на районите, а на сайтовете им ще бъдат публикувани информация и директни връзки към сайтът на приложението.

Инициативата има за цел да популяризира системата iSofMap, така че по-широк кръг потребители да се информират за нея и да се реализира по-голям отзвук сред гражданите на Столицата.

Към всички новини