Ново в iSofMap - Общ устройствен план на Столична община и допълнителни кадастрални данни

Ново в iSofMap - Общ устройствен план на Столична община и допълнителни кадастрални данни 01.02.2017

От 01.02.2017 г. онлайн потребителите на iSofMap вече имат достъп до още по-богата база от данни.

Като нови информационни слоеве в приложението са добавени картата на Общия устройствен план на Столична община и допълнителни кадастрални данни.

Добавените нови данни, както и всички останали информационни слоеве в iSofMap, са с напълно свободен и безплатен достъп, а потребителят сам избира, кои от тях да включи и визуализира.

Картата на общия устройствен план дава възможност за достъп до два слоя с информация: Урбанизирани територии (окончателен проект - СОС 19.11.2009 и МС 16.12.2009) и Урбанизирани територии за далекоперспективно развитие (окончателен проект - СОС 19.11.2009 и МС 16.12.2009). В полето за информация вече ще откриете и данни за наименование, предназначение и площ на зоните.

Същевременно екипът ни от специалисти работи по непрекъснатото оптимизиране на приложението, с цел по-добрата работа на системата.

Към всички новини