Ново в iSofMap

Ново в iSofMap 10.04.2017

От 10.04.2017 г. в iSofMap ще отриете три нови карти за територията на Столична община – Карта на възстановената собственост (КВС), Карта на паметниците на културата и Карта на велоалеите.

И трите новодобавени карти са с напълно свободен и безплатен достъп, като всяка от тях включва различни информационни слоеве, които може да избирате и визулизирате спрямо Вашите нужди и предпочитания. 

Масиви, проектни имоти, сгради и граници, категория на земята, начин на възстановяване, зелени площи, резервати, паметници, веломаршрути и охраняеми велопаркинги са само част от новите слоеве и информация, които вече са на Ваше разположение.

С цел подобряване на работата с приложението iSofMap и улесняване на потребителите са направени промени в интерфейса по визуализация на слоевете и са оптимизирани възможностите за търсене в системата. Добавена е възможност за търсене на интересуващия Ви имот по данни от КВС – землище, масив, имот.

За да отговорим по-пълно на Вaшите потребности от прострaнствена информация екипът ни от специалисти ще продължи да работи за допълване и усъвършенстване на системата за онлайн достъп до кадастъра на София.

Към всички новини