Интелигентна трансформация на общините, Албена, 15-17 Октомври

Интелигентна трансформация на общините, Албена, 15-17 Октомври 17.10.2017

“ГИС – София” ЕООД представи официално новата версия на своето интернет приложението iSofMap по време на XII-та Годишна среща на местните власти в к.к. „Албена, 15 - 17 октомври, в рамките на конференцията Интелигентна трансформация на общините.

Конференцията „Интелигентна община или интелигентен начин на управление“ се провежда за трети път в рамките на Годишната среща на местните власти. Събитието предоставя платформа за среща на представители на общините от цяла България и дава възможност на бизнеса да представи своите конкурентни предимства пред широка общинска аудитория. Кметове и заместник-кметове на общини, секретари, главни експерти, служители и представители на общинската администрация представят своите проекти, обменят опит и споделят напредъка си по пътя на трансформация към една по-интелигентна градска среда и към един по интелигентен начин на управление, комуникация, диалог и обслужване на гражданите и бизнеса.

Тази година представените примери попадаха върху темите за интелигентна градска среда чрез технологични иновации: отваряне на данните, бърз мониторинг и реакция при бедствия и аварии чрез GIS системи, осигуряване на сигурна градска среда чрез видеонаблюдение, умни, свързани и анализиращи информацията устройства, комуникационни решения за умния град и др.

“ГИС – София” ЕООД участва в сесията “Местните власти като иноватор” и представи iSofMap – своето интернет приложение за свободен достъп до пространствени данни за Столицата. Презентацията изнесе Любомир Колев – дизайнер софтуер в компанията и един от експертите участващи в разработването на проекта.

Добри практики и интелигентни трансформации представиха още общините Добрич, Габрово и Троян. Фокусът бе поставен върху внедрени и работещи инструменти в посока въвличане и превръщане на обикновения гражданин в контролираща сила и активен фактор в развитието на населените места. Споделени бяха механизмите, чрез които тези общини срещат и борят предизвикателствата по пътя им към „умни градове” – технологичните и иновативни решения, които внедряват. Като примери за работещи модели бяха дадени използването на електронни модули и платформи за подаване на сигнали, виртуална приемна, отворени заседания при обсъждане на бюджета, провеждане на демократични фестивали и др.

Други представители на бизнеса участващи в панела и дискусиите бяха Контракс, Анди, Дахуа Технолъджи България, Лирекс.

Представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията представиха проект “Създаване на Единна информационна точка”.

По време на Годишната среща традиционно бе проведено и изложението Общинско ЕКСПО‘2017. Правец, Варна, Банско, Габрово, Минерално бани област Хасково бяха сред общините представени по време на изложението. От технологичните компании със щандове присъстваха Siemens, Vivacom, Here и други, както и Фондът за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД.

Към всички новини