iSofMap – с оптимизиран дизайн и нова тематична карта Зони

iSofMap – с оптимизиран дизайн и нова тематична карта Зони 21.08.2017

От 21.08.2017г. в информационната система за онлайн достъп до кадастъра на София iSofMap може да откриете нова тематична карта Зони.

За момента добавената карта включва само един слой с информация отнасяща се за зоните за строителни разрешения. Новата карта показва границите на зоните за определяне на такси за технически услуги, съгласно Приложение No4 по т.7, ал. 1 от Раздел V на Глава втора на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Промени са направени още и по дизайна на интернет приложението – iSofMap е визуално оптимизиран с цел по-лесно, ясно и интуитивно навигиране в системата.

Към всички новини