2012

Международна конференция по картография и ГИС 2012 г. 05.07.2012

Международна конференция по картография и ГИС 2012 г.

Между 18 и 22 юни 2012 година в курортен комплекс Албена се проведе 4-та Международна конференция по Картография и ГИС