2010

Разработка и внедряване на система за достъп до данните за устройствените планове в среда на СОФКАР и представянето им в интернет 12.09.2010

Разработка и внедряване на система за достъп до данните за устройствените планове в среда на СОФКАР и представянето им в интернет

Успешно приключи проектът: „Разработка и внедряване на Информационна система за достъп до данните за устройствените планове в среда на СОФКАР и представянето им в интернет“.

Система за регулационно-нивелачни планове (РНП) в среда на СОФКАР 03.06.2010

Система за регулационно-нивелачни планове (РНП) в среда на СОФКАР

ГИС - София вече разполага с регулационно-нивелачните планове (РНП) в среда на СОФКАР.

Регистър на заповеди за премахване на строежи 16.05.2010

Регистър на заповеди за премахване на строежи

ГИС - София успешно разработи и внедри регистър на заповеди за санкциониране на незаконни строежи.

Система на кадастъра на подземни проводи и съоръжения (ППС) в среда на СОФКАР 06.03.2010

Система на кадастъра на подземни проводи и съоръжения (ППС) в среда на СОФКАР

ГИС - София успешно приключи проект за разработване на системата на кадастъра на подземните проводи и съоръжения (ППС) в среда на СОФКАР.